Behovsanalys

Behovsanalysen innefattar normalt:

Verksamhetskrav & behov

Vi identifierar behov som dagens miljö ej uppfyller samt funktionskrav för varje relevant IT-område.

Kontinuitetskrav system/information

Utifrån affärsmässiga och verksamhetsmässiga krav klassificerar vi system och information för kontinuitetsplanering och katastrofhantering.

Framtida planer, hot & möjligheter

Vi sätter oss in övergripande i IT-relaterad utveckling, trender, möjligheter och hot i branschen. För att kunna anpassa aktivitetsplanen tar vi även hänsyn till era framtida planer.

Tillbaka till Förändringsledning

Vilka vi är

Kontakta oss!