Ekonomiskt beslutsunderlag inför Transformation

Vi förtydligar våra rekommendationer i ett ”Business case”. Här sammanställs investeringar och ROI för Målmiljön. Så långt möjligt översätts allt, d.v.s. investeringar, besparingar, vinster, förbättringar och eliminerade risker till månatliga kostnader och intäkter så att kunden får en tydlig och pedagogisk indikation på hur mycket man tjänar på att genomföra transformationen.

Övergripande består rapporten, kundens beslutsunderlag, av:

  • Arkitektur av Målmiljö: IT-tjänster, infrastruktur, systemkarta och informationsutbyte mellan system
  • Aktivitetsplan för att uppnå Målmiljön
  • Investering och ROI mellan nuläge och Målmiljö
  • Utformning av framtida IT-organisation/kompetenser

Tillbaka till Förändringsledning

Kontakta oss!