MissionPoint Förändringsledning

MissionPoint hjälper företag att få ut vinsterna med moderna IT-tjänster för att minska IT-kostnader, eliminera administration, säkerställa intäkter, minimera inlåsning och frigöra tid och budget till värdeskapande IT-utveckling. Vi genomför detta enligt nedan beskriven metodik.

Framtagandet av kundens Målmiljö

MissionPoint genomför en omfattande genomlysning av uppdragsgivarens IT-stöd med utgångspunkt i prioriterade huvudområden från initial Workshop. Syftet är att svara på den konkreta frågan: ”Hur kan IT-miljön anpassas för att bättre stödja verksamhetens behov, minska komplexitet/risk samt effektiviseras ur kostnadsperspektiv”.

Läs om vilka vinster som eftersträvas i Målmiljön.

Våra rekommendationer grundas i konkreta och pedagogiska ekonomiska beslutsunderlag där investeringar, mervärden och eliminerade risker omvandlas till en jämförbar totalkostnad jämfört med dagens IT-miljö. Uppdragsgivaren får en tydlig indikation på transformationens effekt.

Vid beslut om genomförande av transformationen tar vi ibland huvudprojektledar-ansvaret för transformationen, andra gånger en mer stödjande roll.

Med MissionPoint Förändringsledning vill vi förtjäna rollen som långsiktig Proaktivitetsbyrå.

Kontakta oss!

Tillbaka till Vad vi gör