Förstudier

Nuläges- och Behovsanalys

Vi genomför en Gap- och behovsanalys tillsammans med nyckelpersoner hos kunden för att förstå verksamhetens processer och dess IT-stöd, sammanfatta huvudsakliga problemområden, nuvarande kostnader och effektiviseringspotentialen med IaaS, PaaS, SaaS och Hybrid IT såsom Microsoft Azure, Amazon Web Services, Office 365 och G suite.

Katastrofhantering och kontinuitetsplanering

Vi tar fram en katastrof- och kontinuitetsplan för olika system- och informationsobjekt utifrån en klassificering av krav på tillgänglighet, säkerhet, spårbarhet och riktighet.

Benchmarking

Vi utvärderar hur interna resp. outsourcade IT-tjänster marknadsmässigt klarar konkurrensen mot de effektivast producerade tjänsterna. Resultatet lyfter fram de eventuella tjänster där det finns stor besparingspotential och andra vinster och därför anledning att agera för förändring eller omförhandling.

Dessa förstudier utgör en delmängd av den förändringsresa vi gärna genomför med våra kunder.

Kontakta oss!

Vilka vi är

Tillbaka till Förändringsstöd