Utformning av en framtidsorienterad IT-organisation

Den snabba IT-utvecklingen leder till att roller, rutiner och processer också behöver förändras. Gartners begrepp Bimodal innebär en uppdelning av IT-organisationen i två grupperingar.

Dels den traditionella, där tillgänglighet och säkerhet är i fokus. Dels den innovativa, med syfte att stärka affären och effektivisera verksamhetens arbetssätt med hjälp av nya och innovativa tekniska lösningar.

I grunden kräver detta helt olika personlighetstyper och arbetssätt, varför det finns stora utmaningar med att dela upp en traditionell IT-avdelning i dessa två grupperingar.

Vi hjälper er att etablera en framtidssäkrad IT-avdelning med tydliga ansvarsområden och att frigöra resurser för innovation så att kraften i möjligheterna med IT-utvecklingen kan omsättas i vinster för er.

Kontakta oss!

Vilka vi är

Tillbaks till Förändringsstöd