Genomförande av Transformationen

Efter beslut om genomförande har vi normalt huvud-projektledaransvar för aktivitetsplanen och förverkligandet av Målmiljön. Annan rollfördelning kan givetvis överenskommas med kunden, baserat på övriga interna och externa resurser. Åtagandet:

  • Tar fram leverantörsförslag och skapar upphandlingsunderlag
  • Leder upphandlingar och förhandling med IT-tjänsteleverantörer och systemleverantörer
  • Bemannar förändringsprojekt med externa och interna resurser
  • Deltar i styrgruppen för transformationen
  • Tydlig ansvarsfördelning och krav på leverantörer
  • Etablerar samarbetsformer mellan kunden och dess IT- och system-leverantörer

Tillbaka till Förändringsledning

Vilka vi är

Kontakta oss!