Skapa och leda Innovationsteam

Vi tar rodret i arbetet att styra om IT-avdelningens tid och fokus till hur IT kan stärka affären och effektivisera verksamheten. Utvecklingen leder till att mindre resurser ska behöva läggas på de traditionella arbetsuppgifterna hos IT-verksamheten. För att göra IT till sin konkurrensfördel behöver resurser styras om mot innovation.

Genom att skapa ett innovationsteam bestående av utvalda medarbetare bildas ett forum som agerar långsiktigt och säkerställer att IT levereras både mer agilt och kostnadseffektivt men framförallt mer verksamhetsorienterat värdeskapande. Exempelvis Gartners Bimodal IT förespråkar just detta.

MissionPoint tillför struktur och extern kompetens och som utomstående moderatorer av detta arbete leder vi innovationsteamets process. Sammankallar, dokumenterar, tar in inspiration/kompetens, tillför idéer/erfarenhet, projektleder utredningar och sammanställer beslutsunderlag. Kortfattat agerar vi motor i innovationsarbetet.

Kontakta oss!

Tillbaks till Förändringsstöd