IT-arkitektur & Molntjänstexpertis

Möjligheten att nyttja publika IaaS-, PaaS- och SaaS-tjänster framgångsrikt ligger i att inte försöka "göra gammalt med nya verktyg" utan att våga tänka helt nytt. Vi är sedan länge över den tröskeln och ligger i absolut framkant när det gäller molnbaserad infrastruktur, systemarkitektur och hybrida IT-miljöer.

Molnbaserad IT-arkitektur

MissionPoint har gedigen bakgrund inom lösningsarkitektur baserat på IaaS & PaaS. Vi har vår spetskompetens inom Microsoft Azure och har levererat många omfattande lösningar på plattformen.

Vi är dock helt leverantörsoberoende och föreslår alltid den mest optimala teknologiplattformen utifrån kundens behov.

Software as a Service

Webbaserade system (SaaS) kan ge många vinster. Minimerad administration, förkortade processledtider, ökad mobilitet, lägre IT-kostnader och flexibla avtal.

Vi bistår i att hitta rätt i det stora utbudet av nya ”Best of Breed”-system och hur man får dessa att samspela integrerat för att stödja era processer. SaaS är dessutom en riktig miljövän!

Vår systemerfarenhet är störst inom säljprocesser, IT-hantering, ekonomiprocesser samt projekt- och resurshantering.

Vi stödjer er även i systemupphandling och avtalsförhandling utifrån ett helhetsperspektiv, d.v.s. med hänsyn till era praktiska förutsättningar och IT-mässiga "arv".

Kontakta oss!

Tillbaka till Förändringsstöd