CIO:s och IT-chefens bollplank

Stöd till professionella IT-organisationer

De nya IT-revolutionerna innebär otroliga möjligheter men också hot som måste hanteras. Det betyder inte bara att leveransformer behöver transformeras utan även IT-organisation och arbetssätt. Genom att optimera IT med moderna IT-tjänster minskar kostnader och tidsåtgång för IT-drift.

Vårt erbjudande består i att ta en aktiv roll i den transformationen och hjälpa IT-chefen/CIO:n att upprätta vision & mål, fatta rätt beslut kring IT-arkitektur (DIY vs XaaS), isolera och prioritera nödvändiga förändringsprojekt och säkerställa rätt leverantörsomgivning.

Genom att agera stödpropeller, helt leverantörsoberoende och utan säljagenda, är målet att omfördela tid och ekonomi till innovation så att IT förblir er konkurrensfördel.

Kontakta oss!

Vilka vi är

Tillbaks till Förändringsstöd