Målmiljö & Road Map

Vi etablerar den mest kostnadseffektiva IT- och systemmiljön, vilken vi kallar kundens Målmiljö. Målmiljön kännetecknas av effektiva leveransformer (såsom molnbaserade tjänster), IT-system, IT-tjänster och IT-leverantörer som optimerar processer, minskar slöseri och främjar försäljning.

Vi etablerar i samråd med kunden en enkel strategisk IT-vision som är utgångspunkten för att besluta optimal leveransform/produktionsform för varje IT-tjänst och IT-system samt en mobilitetsstrategi. Utifrån detta tar vi fram en infrastrukturarkitektur på hög nivå och identifierar vilka ev. IT-system som kan behöva bytas och/eller anskaffas för att optimera kundens processer och affär. Vi klargör vilka interna IT-resurser som krävs för att verkställa Målmiljön.

Vi redogör för en Road Map med konkreta aktiviteter och steg för att nå Målmiljön. Kortsiktigt fokus att nå de största besparingarna och vinsterna samt ren brandsläckning baserat på operativa eller informationssäkerhetsmässiga risker. Långsiktigt även etablering av en IT-organisation med rätt kompetens för att möta de nya kraven i den framtida Målmiljön.

Tillbaka till Förändringsledning

Vilka vi är

Kontakta oss!