MissionPoint bistår designbolag i val av resursplanering och outsourcing av IT-drift

MissionPoint hjälper under november-december ett framgångsrikt företag i designbranschen med förstudie gällande system för resursplanering. Samarbetet omfattar även outsourcingstrategi och upphandlingsstöd av företagets IT-drift.