MissionPoint bistår SIWI vid framtagning av IT-policy

Stockholm International Water Institute har sprungit ur vattenfestivalen och gör ett otroligt viktigt arbete i att verka för tillgång till rent vatten i hela världen. Bland annat delas det internationella vattenpriset Stockholm Water Prize ut varje år.

MissionPoint har under våren bistått SIWI med utformandet av en ny intern IT-policy, med målet att tydliggöra ansvar och möjliggöra nyttjande av moderna molnbaserade IT-verktyg.