MissionPoint förändringsleder hos företag i byggbranschen

MissionPoint har rivstartat hösten med ett otroligt roligt uppdrag hos ny kund i byggbranschen. Uppdraget består i att förflytta det användarnära IT-stödet, infrastruktur och supportrutiner till en modern nivå och minimera det interna operativa ansvaret.

Konkret består uppdraget i nulägesanalys, informationsklassificering, kravfångst, ny IT-arkitektur (infra, wan, cloud etc.), ansvarsmatris (internt/externt), genomgång av roller och rutiner i det interna IT-stödet, upphandling av nya leverantörer samt projektledning av transformation.

"Ett riktigt rolig uppdrag där vi får dra nytta av hela vår bredd, från teknisk arkitektur till affärsnära IT-behov" säger vår Olle Carlenarson.

Läs mer om MissionPoint Förändringsledning och kontakta oss gärna om du vill veta mer!