MissionPoint förändringsleder på Leimdörfer

Leimdörfer är en ledande finansiell rådgivare inom fastighetsrelaterade transaktioner i Norden. MissionPoint ska konstruera en modern IT-plattform och etablera moderna leveransformer. Syftet är att Leimdörfer ska uppnå den flexibilitet, säkerhet och mobilitet som idag förväntas av användare som har krävande arbetsuppgifter och effektivt behöver arbeta var i världen man än befinner sig.

Vill du veta mer om hur vi förändringsleder?