Missionpoint stödjer Moderna Muséet i utformning av en modernare IT-infrastruktur

Moderna Muséet i Stockholm och Malmö är en statlig myndighet med det nationella ansvaret att samla, bevara, visa och förmedla modern och samtida konst.

MissionPoint har fått uppdraget att agera rådgivare och bollplank kring arkitektur när Moderna museet nu moderniserar sina IT-lösningar. I ett första steg ligger fokus på katastrofhantering och att säkerställa kontinuitet i system och miljö.

Vill du veta mer om hur vi förändringsleder?