MissionPoint rådgivare vid Murman Arkitekters IT-driftupphandling

Murman arkitekter driver projekt inom både inredning och byggnation. MissionPoint har varit Murmans arkitekters bollplank för att definiera en mer optimal IT-arkitektur och tjänste-leveransuppdelning för verksamhetens IT-stöd när Murman genomfört ny IT-driftupphandling.