Nulägesanalys

  • Utifrån en teknisk kartläggning av er nuvarande IT-miljö analyserar vi de viktigaste utmaningarna och bristerna i dagens IT- och systemmiljö.

  • Vi analyserar kostnad för varje relevant IT-område med fokus på de viktigaste arbetsprocesserna och dess IT-stöd.

  • Vi identifierar var de största vinsterna finns i att reducera kostnader och administration samt säkerställa & tidigarelägga intäkter och förkorta ledtider.

  • Vi identifierar förbättringsområden med automatisering och integrationer.

  • Vi gör en riskanalys för att identifiera teknologiska risker, informationssäkerhetsrisker och kompetensmässiga risker.

Tillbaka till Förändringsledning

Vilka vi är

Kontakta oss!