Omvärldsbevakning

Vi genomför en djupdykning i ett relevant teknologiområde på plats hos kunden indelat i bakgrund, demo, tillämpningsområde och vinster. Vi föredrar att planera in pass periodvis, exempelvis kvartalsvis, för att ni över tid ska hålla er ajour med utvecklingen då det annars lätt prioriteras bort i de vardagliga utmaningarna.

Exempelområden:

  • PaaS-tjänster revolutionerar infrastrukturdriften
  • Windows Server 2016
  • Containerbaserad infrastruktur (Docker, Windows Containers etc.)
  • Datadriven verksamhet (Power BI)
  • Modernt informationsskydd (RMS, EMS)

Kontakta oss!

Tillbaks till Förändringsstöd