Outsourcingexpertis

Med vår långa erfarenhet från outsourcing-branschen vet vi vad som skiljer lyckade från misslyckade outsourcing-resor. Oavsett om ni planerar eller redan befinner er i extern IT-drift så stödjer vi er i hur olika IT-tjänsteområden lämpligast delas upp. Rätt gjort ger detta de bästa förutsättningarna för att nå en långsiktigt kostnadseffektiv lösning - Idag allt oftare i en multisourcing-miljö för att IT-stödet ska hänga med i utvecklingen och långsiktigt säkerställa proaktivitet.

Vi är ert expertstöd i benchmarking, upphandlingar av system och IT-tjänster och säkerställer att avtalade tjänster och avtal/SLA:er är konkurrenskraftiga, även på sikt.

Vi kan fallgroparna och nomenklaturen i IT-branschen och med vår tekniska kompetens om leveransformer och systemarkitektur kan vi hjälpa er att för olika IT-tjänsteområden och systemalternativ dokumentera nuvarande kostnader och hur en realistisk totalkostnad kalkyleras för att få fram effektiviseringspotentialen med IaaS, PaaS, SaaS och Hybrid IT.

Hur undviks dolda kostnader och att tvingas betala för saker man trodde ingick när man valde sina IT- och systemleverantörer? Anpassningar, migreringar, integrationer, uppgraderingar och support är bara några exempel på områden som ofta växer till konflikter vid outsourcing- och systemupphandlingar.

Kontakta oss!

Vilka vi är

Tillbaks till Förändringsstöd