Proaktivitetsbyrå

Framtiden innebär alltmer multisourcing-miljöer där tydligt definierade IT-tjänster och IT-system från olika leverantörer tillsammans stödjer kundernas verksamhet, processer och affär.

Denna utveckling ställer helt nya krav på att agera kravställare, förtydliga ansvar, hantera säkerhet, säkerställa samarbetsformer mellan flera parter och att driva proaktivitet för att IT-miljön ska leverera konkurrenskraft också på sikt.

MissionPoint vill med tjänsten Proaktivitetsbyrå säkerställa att våra kunder hänger med i IT-utvecklingen för att kunna dra nytta av alla fördelar som den snabba utvecklingen innebär.

Som en helt leverantörsoberoende partner tar vi ett proaktivt ansvar för att långsiktigt upprätthålla en effektiv IT- och systemmiljö för kunden. Vi agerar för att förändringar i IT-miljön görs med beaktande till helheten och IT-strategin. Vi driver förändringskrav och bevakar IT- och systemleverantörernas avtalsefterlevnad.

Vårt Åtagande som Proaktivitetsbyrå:

 • Proaktivt ansvar för att långsiktigt upprätthålla en säker och effektiv IT- och systemmiljö
  • Löpande omvärldsbevakning (trender, teknologi)
  • Värdera förbättringsförslag från IT-/systemleverantörer
 • Benchmarking - kontinuerlig bevakning att IT-tjänster är marknadsmässiga
 • Kundens bollplank vid IT-beslut och vägval
 • Proaktivitets- och Strategimöten
  • Redogör för relevanta nyheter och IT-trender
  • Aktivitetsplan för kommande period
  • Rådgivningsmöten efter behov

Till skillnad från de flesta konsultföretag, IT-partners och outsourcingleverantörer som har vinning i en specifik lösning behöver ni aldrig fundera över om vi rekommenderar en lösning för att stärka våra marginaler eller intäkter.

Läs om fördelarna med Proaktivitetsbyrå

Vilka vi är

Tillbaka till Vad vi gör

Kontakta oss!