MissionPoint projektleder Service Desk Transformation hos global industrikoncern

MissionPoint har fått prestigeuppdraget att leda konsolidering av Service Desk och ITSM-processer hos en global industrikoncern. 20 lokala IT-serviceorganisationer skall bli en gemensam gruppfunktion med SPOC-tänk, med gemensamt arbetssätt i nytt systemstöd. Stor prioritet ligger på automatisering och självbetjäning, allt med målet att ge slutanvändare en tydlig kontaktyta, kortare ledtider och ökad kvalitet.

Uppdraget består i att upprätta koncerngemensam supportorganisation, framtagning av nya rutiner och processer baserade på ITIL, kravfångst molnbaserat ITSM/Service Desk-system, systemupphandling och implementering.

Ett fantastiskt spännande och utmanande projekt som vi är stolta att få genomföra!