Vad vi erbjuder

Vår mission är att leda våra kunder genom den förändring som behövs för att få ut alla fördelar och vinster med den snabba IT-utvecklingen. Vi är leverantörsoberoende expertrådgivare som förstår både affär och teknik, med ett pragmatiskt helhetsperspektiv och rekommendationer grundade i ekonomiska beslutsunderlag.

Förändringsledning

Vi tar ett helhetsgrepp om IT-situationen för att med modernare och smartare lösningar effektivisera processer & medarbetare, sänka IT-kostnader, säkerställa intäkter och information.

Förändringsstöd

Vi agerar bollplank för CIO:s och IT-chefer eller "den ofrivillige IT-chefens" IT-expertis, vare sig IT hanteras internt eller är outsourcad.

Missionpoint Proaktivitetsbyrå

Det finns ett utbrett missnöje med IT-proaktivitet och IT-innovationen är låg i svenska företag. Dagens utveckling leder alltmer mot multisourcing vilket också innebär att proaktiviteten aktivt måste drivas med flera parter. Vi vill förtjäna rollen som våra kunders proaktivitetsmotor, omvärldsbevakare, koordinator och kravställare mot IT-leverantörerna.

Se även SpinNetwork, det kompetensnätverk med erfarna IT-rådgivare och konsulter som MissionPoint samverkar i.

Kontakta oss!