Varför MissionPoint Proaktivetsbyrå?

Effekter som uppnås med MissionPoint som kundens IT-partner:

  • Konkurrenskraftig IT-miljö som går i takt med IT-utvecklingen
  • Våra kunder behöver aldrig fundera över om rekommendationer syftar till att stärka en leverantörs intäkter
  • Kort startsträcka för att genomföra förändringsprojekt då vi är väl insatta i våra kunders IT-miljö
  • Förändringar i IT-miljön görs med beaktande av helheten och kundens IT-strategi
  • Ökad kontroll över extern driftleverans - gör leverantörerna som de skall? Betalar vi för rätt saker?
  • Minimerade dolda eller oförväntade IT-kostnader
  • Tidsbesparing i att slippa hantera IT-säljare/IT-erbjudanden

Vilka vi är

Tillbaka till Vad vi gör

Kontakta oss!