Vinster som eftersträvas i Målmiljön

 • Effektivare medarbetare & processer
  • Tillgänglighet och mobilitet utifrån affärskrav
  • Stor flora av moderna system och samarbetsverktyg
 • Reducering av IT-kostnader & risker
  • Reducerad teknisk komplexitet
  • Rätt leveransform per behov
  • Säkerhet och kontinuitet baserat på affärskrav
 • Ökad flexibilitet
  • Moderna tjänster innebär kortare avtal och handlingsfrihet
  • Minimerade investeringar och ekonomiska risker
  • Betala för det man nyttjar
 • Bättre IT-styrning
  • Minimerat personberoende & tydliga ansvarsgränser
  • Förutsättningar för att hänga med i IT-utvecklingen

Tillbaka till Förändringsledning

Vilka vi är

Kontakta oss!