Day: October 15, 2017

Upphandling av virtuellt datarum

Upphandling av virtuellt datarum

Investmentbank upphandlar en ny leverantör av virtuella datarum. MissionPoint bistår en Investmentbank med en grundlig marknadsanalys såväl som upphandlingsförfarandet av virtuellt datarum. Målet med upphandlingen är att hitta en flexibel och skalbar VDR-tjänst som lätt går anpassa efter verksamhetens behov utan att tumma på kraven på informationssäkerheten. Läs mer här!

Virtuella datarum – När behöver jag dem, och hur väljer jag välja rätt tjänst?

Virtuella datarum – När behöver jag dem, och hur väljer jag välja rätt tjänst?

Vikten av att hantera information på ett säkert sätt är idag en högst relevant fråga, framförallt när det gäller digitala flöden med särskilda krav på behörighetskontroll och spårbarhet. Parallellt med att GDPR, under nästa år, träder i kraft och informationssäkerhet blir allt viktigare, ställer verksamheter samtidigt högre krav på att kritiska processer måste gå snabbare […]