Outsourcingstöd till holdingkoncern

MissionPoint har hjälpt en holding-koncern med en outsourcingprocess, innefattandes omförhandling av avtal med befintlig outsourcingleverantör, RFI-process, upphandling av ny leverantör och stöd i hela transitionsprojektet. I samband med övergången införs även migrering till O365 som innebär avveckling av ett Exchangekluster och en effektivare dokumenthantering.

Dela detta inlägg!