3D-rendering av fornlämningar i Azure för Arkeologerna

De statliga Arkeologerna bedriver konsultverksamhet inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Ett modernt och uppskattat resultat av detta arbete är att en stor mängd svenska fornlämningar dokumenteras och digitaliseras i form av 3D-modeller som tillgängliggörs allmänheten. För att kunna hantera ökade volymer av 3D-modeller har MissionPoint tillsammans med Arkeologerna designat en lösning där modeller kan renderas på kraftfull temporär datorkraft i ”molnet”. Lösningen har inneburit drastiskt ökad produktionsförmåga till en effektiv kostnadsmodell där man bara betalar för utnyttjande. ”Ett skolboksexempel på bra tillämpning av molnkapacitet” säger myndighetens IT-chef.   Arkeologernas 3D-modeller kan ses här: https://sketchfab.com/arkeologerna

Dela detta inlägg!