Är du vår nästa medarbetare?

Vi bygger MissionPoint med fler duktiga människor

Vi valde att starta MissionPoint för att vi är genuint övertygade att de bästa råden ges av en leverantörsneutral partner som inte har någon annan agenda än kundens bästa. Vi startade 2015 och har tydligt fått bekräftat att de tankar och idéer vi hade som grund när vi startade MissionPoint stämmer. Vi har redan hjälpt många verksamheter att modernisera och effektivisera IT-miljöer och IT-stöd för dess processer.

Därför söker vi nu en till senior rådgivare. Vi söker också dig som är mitt i din resa mot att kunna kalla dig expert och senior rådgivare inom moderna IT-lösningar – i dig vill vi investera vår tid för att hjälpa dig att ta de där sista stegen.

Som rådgivare hos oss kommer du arbeta nära våra uppdragsgivare, som vanligtvis är ledning och IT-ledare, med syftet att hjälpa dem att fatta rätt beslut. Beroende på din profil så kan det konkret innebära att producera förstudier & analyser, lösningsarkitektur, effektivisering av ITSM-processer, kontinuitetsplanering, genomföra upphandlingar och benchmarking etc. Framförallt handlar det om att bygga en långsiktig relation som bollplank och stöd.

Vår mission är att höja proaktiviteten hos våra kunder och fånga möjligheterna med modernare, effektivare och smartare sätt att designa, producera och konsumera IT. Vi på MissionPoint är IT-experter, IT-rådgivare och problemlösare i framkant av tekniken som förstår affären. Vårt fokus är att leda våra kunder genom den förändring som behövs för att de ska få ut alla fördelar och vinster med den snabba IT-utvecklingen.

Om ovan passar in på dig så vill vi gärna att du skickar in ditt CV och ett personligt brev till oss! 
Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller om du har något bra tips.

Dela inlägg!