"Vi bygger det enda företag vi vill arbeta på"

2015 startade vi MissionPoint utifrån övertygelsen att de bästa råden kommer från en oberoende part med djup och praktisk IT-kompetens kombinerat med kommunikativ förmåga och ett affärsmässigt perspektiv. Vi hjälper verksamheter och IT-organisationer att förflytta sig från omoderna/ineffektiva till smartare, säkrare och kostnadseffektiva IT-miljöer. Från strategisk nivå till konkret genomförande.

Vi har alla gedigen erfarenhet av IT-branschen och har genom många kunduppdrag och stort fokus på omvärldsbevakning mycket god insikt i leverantörsmarknaden. Vi vet vilka leverantörer/tjänster som passar till vilka verksamheter & branscher. Genom vårt växande och ständigt förädlade strukturkapital, som vi kan återanvända och i allt större grad paketera som tjänster, samtidigt som vi arbetar med många kunder parallellt, uppnår vi mycket hög effektivitet i allt vi gör. Nyckeln är teamarbete i kombination med processorientering/automatisering i våra leveranser. Förutom att det ger stort värde till våra kunder för en effektiv kostnad så tycker vi att det är det roligaste sättet att arbeta på!

Grundtankar bakom MissionPoint:

Våra värderingar

Hur det är att arbeta hos oss

Som anställd hos oss driver du och deltar i flera parallella åtaganden, alltid i teamarbete. Det handlar om att driva IT framåt genom förändringsprojekt i samarbete med de leverantörer vi hjälper våra kunder att handla upp och de partners vi engagerar. Som våra kunders neutrala rådgivare är vår roll att vara väl insatta i moderna IT-lösningar och de bästa leverantörerna.

Letar du efter nya utmaningar?

Vi söker ständigt nya talanger som vill bli en del ett vårt team! Oavsett om du söker jobb nu eller senare, eller vare sig du är en expert eller är i början av din karriär, hör av dig så träffas vi över en kaffe!