Att säkert förflytta IT-miljön från nuläge till börläge

IT-landskapet har under de senaste åren fundamentalt förändrats vilket medfört helt nya möjligheter för medelstora företag att effektivisera sin IT. Där man tidigare var tvungen att ansvara för komplexa driftmiljöer och teknisk infrastruktur går det idag istället att konsumera i stort sett alla IT-funktioner som externt producerad tjänst.

Vinsterna med dessa är många, men framförallt återfinns dem i ett minskat behov av egen tekniskt orienterad personal, lägre investeringsbehov och operativa kostnader samt ökad flexibilitet utan inlåsning i långa avtal.

Många mindre och medelstora företag har fortfarande resan framför sig och använder ännu inte moderna leveransformer i någon större utsträckning. Anledningarna till detta är många, såsom interna IT-avdelningar som bevakar egenintressen, bristande omvärldsbevakning och outsourcingpartners som försvarar sina intäkter från investeringar i traditionella leveransformer.

Dessutom är det inte en resa utan utmaningar. Det krävs bred kompetens och erfarenhet, som ofta saknas internt hos medelstora och mindre företag. Inte bara i att hitta rätt i det enorma utbudet av nya tjänster utan även erfarenheten att med ett helhetsperspektiv pragmatiskt genomföra resan utifrån det IT-arv man har med sig.

Trenden mot ”best of breed”-lösningar leder tydligt mot multisourcing-miljöer, medan många i gruppen mindre/medelstora verksamheter tidigare har förlitat sig på en eller ett fåtal leverantörer. Då ställs även större krav på kunden att hantera ansvarsfrågan, så att ansvarsfördelningen mellan leverantörer blir tydlig och kunden undviker att hamna i situationer där man har ett ansvar som man saknar intern kompetens att klara.

Vi startade MissionPoint med insikten om alla möjligheter för medelstora företag med dagens snabba IT-utveckling, och de utmaningar som de står inför för att kunna dra nytta av densamma.

I en tid då alla säljare kallar sig ”trusted advisors” så är det inte lätt att veta vem man kan lita på. Och även om vi inte är ensamma om att ha identifierat behovet av neutral vägledning, för att lyckas med resan de flesta har framför sig, så är det inte många neutrala & pragmatiska rådgivare som har vad som krävs utan att behöva involvera ett stort konsultteam – kompetens inom arkitektur med händerna i tekniken, outsourcing & avtal, moderna system- och tjänsteutbud, IT-organisation i kombination med en bevisad förmåga att leverera pedagogiska och ekonomiskt väl underbyggda neutrala rekommendationer.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med moderniseringsresan!

Dela inlägg!