Olle Carlenarson

Studieförbundet Vuxenskolan väljer MissionPoint IT Governance

Studieförbundet Vuxenskolan väljer MissionPoint IT Governance

MissionPoint levererar avtalstjänsten IT Governance till SV och tar därmed det proaktiva ansvaret i att driva flertalet större moderniserings- och effektiviseringsprojekt parallellt med kravställning gentemot SV:s större IT-leverantörer.

MissionPoint hjälper Inrego uppnå modern IT med Microsoft 365

MissionPoint hjälper Inrego uppnå modern IT med Microsoft 365

MissionPoint bistår Inrego att effektivisera och automatisera så stor del av IT-administrationen som möjligt samt att förbättra informationssäkerhet.
Projektet innefattar migrering till Microsoft Office 365 och klienthantering med Intune och Autopilot.