Molnbaserad klienthantering för Statens Historiska Museer

MissionPoint har tillsammans med IT-avdelningen på SHM designat och implementerat en helt molnbaserad lösning för klienthantering baserad på Microsoft Intune och Autopilot. Lösningen har effektiviserat arbetet stort för den relativt lilla IT-avdelningen som tidigare hade mycket manuellt arbete förknippat med livscylkelhanteringen av klientdatorer. Lösningen har också ökat den centrala översikten/kontrollen liksom IT-säkerheten.

Dela detta inlägg!