Benchmarking med resultat

IT-utvecklingen går oerhört snabbt och leder till att kostnaden för att producera IT-tjänster minskar samtidigt som kostnaden för IT-kompetens ökar p.g.a. brist på rätt IT-kompetens i Sverige. Dessa trender i kombination med digitalisering av samhället och företag gör att det är viktigare än någonsin att arbeta strukturerat med sina IT-kostnaderna för att klara konkurrensen.

Varför följer inte IT-kostnader marknadspriserna?

Vi har hjälpt ca 70 verksamheter med eliminering av stora IT-kostnadsposter som inte tillfört något mervärde. Hittills har vi inte arbetat med någon kund där IT-kostnaderna har varit konkurrenskraftiga. Att IT-kostnaderna tvärtom är orimligt höga beror oftast på att:

 • IT är komplext och det krävs IT-kompetens för att följa upp och bearbeta IT-kostnader
 • Traditionella outsourcing-avtal är ofta stelbenta och har dåliga villkor
 • Förlängning av befintligt avtal har genomförts utan att jämföras mot marknadspriserna
 • Det saknas en strategi för hur IT ska produceras och konsumeras
 • Det finns en naiv inställning hos många företag att deras IT-leverantörerna ska driva proaktiva initiativ som innebär att deras intäkter minskas
 • Proaktivitet kräver bred och djup IT-kompetens och erfarenhet som inte medelstora verksamheter har råd med

I nedanstående interaktiva rapport kan du se hur IT-kostnaden utvecklats över tid i några av våra senaste förändringsresor:


<

Hur hjälper vi våra kunder med benchmarking?

För att uppnå kostnadsbesparingar krävs förstås gedigen teknisk kompetens och erfarenhet av hur man 2019 effektivast köper IT-tjänster. Men man behöver även ha insikt i vad alla olika tjänster ska kosta. Vi på MissionPoint har de bästa förutsättningarna i båda aspekterna. Vi har lyckats varje gång av tre primära anledningar:

 • Vi driver utifrån våra nuläges- och behovsanalyser kontinuerligt moderniseringsprojekt och upphandlingar, både med egna resurser och experter i vårt nätverk
 • Vi har genom våra avtalstjänster IT Governance och Co-Pilot uppdraget för många företag som omvärldsbevakare och kravställare/attestanter mot våra kunders IT-leverantörer
 • Vi genomför kontinuerliga RFI-processer och har sedan ett drygt år börjat samla leverantörsinformation via vår online-RFI från alla leverantörer som vi anser vara relevanta för våra kunder

Våra benchmarks besvarar tre frågor om vad vi kan uppnå redan innan en upphandling:

 • Vad kan vi spara genom att omförhandla enhetspriser och avtal?
 • Vad kan vi spara genom att tänka smartare med befintlig teknik med effektivare arkitektur och förändring av befintliga tjänster som bättre matchar kundens affärsbehov?
 • Vad kan vi spara genom att inom avtal byta ut befintliga tjänster/infrastruktur mot ny och smartare teknik?

Vi har de senaste åren hjälpt våra kunder att uppnå kostnadsbesparingar med upp till 70% utan att på något sätt försämra IT-upplevelsen för slutanvändarna, snarare tvärtom. Vi vet att besparingspotentialen för ett medelstort tjänstemannabolag som inte har konkurrensutsatt IT på 1,5-3 år normalt är mellan 25-50%. Tack vare att vi har genomfört över 40 outsourcingupphandlingar och benchmarks de senaste åren samt att vi har digitaliserat vår välfyllda leverantörsdatabas kan vi snabbt ta fram jämförbar och aktuell data att benchmarka mot. Detta kombinerat med vårt välutvecklade strukturkapital gör att vi kan vi erbjuda vår benchmarking till en fast och låg kostnad. Våra benchmarks resulterar alltid i tydliga rekommendationer om hur vi realiserar identifierade kostnadsbesparingar.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att göra er IT mer konkurrenskraftigt? – Läs mer här eller kontakta:
Olle Carlenarson
+46 (0)72 160 95 05
olle.carlenarsson@missionpoint.se

Dela inlägg!