Uppnå er besparingspotential

IT-utvecklingen går oerhört snabbt vilket leder till att kostnaden för att producera IT-tjänster minskar samtidigt som kostnaden för IT-kompetens ökar p.g.a. kompetensbrist i Sverige. Dessa trender i kombination med digitalisering av samhället och företag gör att det är viktigare än någonsin att arbeta strukturerat med kostnadsuppföljning för att klara konkurrensen. För verksamheter som inte arbetar aktivt med teknisk och ekonomisk optimering finns det normalt mellan 30-60% besparingspotential. Se resultatet av några av våra senare benchmarking-uppdrag nedan:

Vår metodik

För att uppnå kostnadsbesparingar krävs förstås gedigen teknisk kompetens och erfarenhet av hur man effektivast köper IT-tjänster. Men man behöver även ha insikt i vad alla olika tjänster kostar på marknaden. Vi har väldigt goda förutsättningarna ur båda aspekterna. Våra benchmarks är mycket framgångsrika av tre primära anledningar:

  • Vi driver utifrån våra nuläges- och behovsanalyser kontinuerligt moderniseringsprojekt och upphandlingar, både med egna resurser och experter i vårt nätverk
  • Vi har genom våra avtalstjänster IT Governance och Co-Pilot uppdraget för många företag som omvärldsbevakare och kravställare/attestanter mot våra kunders IT-leverantörer
  • Vi genomför kontinuerliga RFI-processer och har sedan ett drygt år börjat samla leverantörsinformation via vår digitala RFI från alla leverantörer som vi anser vara relevanta för våra kunder
Frigör resurser till värdeskapande aktiviteter!

Oavsett hur stor kostnadsbesparingspotential en benchmark resulterar i uppnås inga resultat per automatik. Att omförhandla ett avtal ger oftast ett visst resultat även om det ofta krävs en mer omfattande insats för att uppnå en mer omfattande kostnadsbesparing. Våra rekommendationer besvarar alltid följande frågor:

Vi hjälper er att lyckas!

Vi har de senaste åren hjälpt våra kunder att uppnå kostnadsbesparingar med upp till 70% genom att omförhandla priser och att effektivisera IT. Tack vare att vi har genomfört över 40 outsourcingupphandlingar och benchmarks de senaste åren samt att vi har digitaliserat vår välfyllda leverantörsdatabas kan vi snabbt ta fram jämförbar och aktuell data att benchmarka mot. 

Detta kombinerat med vårt välutvecklade strukturkapital gör att vi kan vi erbjuda vår benchmarking till en fast och låg kostnad. Våra benchmarks resulterar alltid i tydliga rekommendationer om hur vi realiserar identifierade kostnadsbesparingar.