Uppnå er besparingspotential

IT-utvecklingen går oerhört snabbt vilket leder till att kostnaden för att producera IT-tjänster minskar samtidigt som kostnaden för IT-kompetens ökar p.g.a. kompetensbrist i Sverige. Dessa trender i kombination med digitalisering av samhället och företag gör att det är viktigare än någonsin att arbeta strukturerat med kostnadsuppföljning för att klara konkurrensen. För verksamheter som inte arbetar aktivt med teknisk och ekonomisk optimering finns det normalt mellan 30-60% besparingspotential. Se resultatet av några av våra senare benchmarking-uppdrag nedan:

Vår metodik

För att uppnå kostnadsbesparingar krävs förstås gedigen teknisk kompetens och erfarenhet av hur man effektivast köper IT-tjänster. Men man behöver även ha insikt i vad alla olika tjänster kostar på marknaden. Vi har väldigt goda förutsättningarna ur båda perspektiven. Våra benchmarks är mycket framgångsrika av tre primära anledningar:

  • Vi driver utifrån våra nuläges- och behovsanalyser kontinuerligt moderniseringsprojekt och upphandlingar
  • Vi har genom våra avtalstjänster IT Governance och Co-Pilot uppdraget för många företag som omvärldsbevakare och kravställare mot våra kunders IT-leverantörer med ansvar för kostnadsinsikt och -kontroll 
  • Vi genomför kontinuerliga RFI-processer och har en välfylld databas med information om de leverantörer som vi bedömer mest relevanta för våra kunder

Frigör resurser till mer värdeskapande aktiviteter

Oavsett hur stor kostnadsbesparingspotential en benchmark resulterar i uppnås inga resultat per automatik. Att omförhandla ett avtal ger oftast ett visst resultat men det krävs mer omfattande insatser för att uppnå än större kostnadsbesparing. Våra rekommendationer kommer alltid ur en eller flera av följande frågeställningar;

Vi hjälper er att lyckas!

Vi har de senaste åren hjälpt våra kunder att uppnå kostnadsbesparingar med upp till 70% genom att omförhandla priser och att effektivisera IT-mijön och dess hantering. Tack vare att vi har genomfört över 40 outsourcingupphandlingar och benchmarks de senaste åren samt att vi har digitaliserat vår välfyllda leverantörsdatabas kan vi snabbt ta fram jämförbar och aktuell data att benchmarka mot. 

Detta kombinerat med vårt välutvecklade strukturkapital gör att vi kan vi erbjuda vår benchmarking till en fast och låg kostnad. Våra benchmarks resulterar alltid i tydliga rekommendationer om hur vi realiserar identifierade kostnadsbesparingar.