Brunswick Real Estate först ut med MissionPoint IT Governance

Brunswick Real Estate Equity blir MissionPoints första kund avseende avtalstjänsten IT Governance. Tack vare förtroendet som har byggts upp under två års samarbete låter därmed Brunswick MissionPoint ta det fortsatta proaktiva ansvaret för vidareutveckling av Brunswicks IT-miljö och dess hantering samt agera kravställare mot Brunswicks IT-leverantörer.

Dela detta inlägg!