Cereb in i Office365 för säkrare personuppgiftshantering

Cereb, en ledande vårdgivare med specialistkompetens inom neuropsykiatri, har ”flyttat in” i Office365 och tack vare ett ordentligt omtag kring sina IT-arbetsflöden fått avsevärt bättre ordning i sina dokumentprocesser samt en förhöjd säkerhet i hanteringen av personuppgifter.

Dela detta inlägg!