Vanliga utmaningar för IT-ledaren

På medelstora företag är IT-ledaren ofta såväl driftavdelning som internsupport och det strategiska arbetet får hinnas med när allt annat är klart. Vi hör ofta att vardagsutmaningarna tar så stor del av tiden att det är svårt att hinna hänga med i teknikutvecklingen och att hitta tiden för förändringsplanering. Många IT-ledare “saknar någon” att ha en strategisk eller arkitektonisk dialog med.
IT-miljöer blir tekniskt eftersatta
  • Man missar att ta del av nya tekniska lösningar då tiden saknas att sätta sig in i tekniken, utvärdera den och genomföra projekt
  • Omvärldsbevakning kräver tid som IT-ledaren sällan har 
  • Både verksamheten och företagets medarbetare ställer allt högre krav på IT
IT-ledaren fastnar i driftfällan
  • Många arbetsmoment som borde automatiseras eller outsourcas tar istället tid av egen personal
  • IT-ledaren blir ofta en intern supportresurs
  • För mycket tid och resurser läggs på “Run” istället för “Transfrom”
Det går inte att oursourca proaktivitet och strategisk IT-rådgivning
  • Den traditionella IT-outsourcingen lever sällan upp till det ”partnerskap” som utlovats i en säljprocess. IT-ledaren får ofta lägga orimligt mycket tid på att driva på sin leverantör
  • En driftleverantör bistår sällan med faktisk proaktivitet och strategisk rådgivning
  • Det går inte att outsourca hela förändringsinitiativet till en part som har säljintressen och inte heller kan ha full insikt i kundens verksamhet/affär.

Vi hjälper IT-ledare att lyckas!

Rollen som IT-ledare kan vara en ensam roll, där det sällan finns en motpart att bolla idéer och utmaningar med. Med Co-Pilot får du som IT-ledare genom vår samverkansmodell tillgång till MissionPoints specialistrådgivare

Co-Pilot syftar till att säkerställa att IT-stödet ständigt moderniseras genom kontinuerlig omvärldsbevakning och upprätthållande av en 12 månaders rullande IT-planGenom ett nära samarbete håller vi oss ajour kring företagets verksamhet och IT-miljö vilket ger oss förutsättningarna att bistå vid prioriteringar och vägval/beslut avseende förändringar i IT-miljön. Vi är ert bollplank och stöd i strategiska och vardagliga frågeställningar. 

Då tjänsten frångår den klassiska timdebiteringsmodellen och istället inkluderar vardagsdialog och strategiaktiviteter borgas för ett nära samarbete så att vi över tid kan leva upp till rollen som “Trusted Advisor”.

Vårt åtagande