Vi hjälper IT-ledare att lyckas!

Rollen som IT-ledare kan vara en ensam roll, där det sällan finns en trovärdig motpart att bolla idéer och utmaningar med. Med Co-Pilot får du som IT-ledare tillgång till MissionPoints team med specialistrådgivare, vårt strukturkapital och våra analystjänster.

Co-Pilot syftar till att säkerställa att IT-stödet moderniseras och effektiviseras löpande genom kontinuerlig omvärldsbevakning och upprätthållande av en 12 månaders rullande IT-plan. Genom ett nära samarbete håller vi oss ajour kring er verksamhet och IT-miljö vilket ger oss förutsättningarna att ge de mest relevanta proaktiva råden samt bistå vid prioriteringar och vägval/beslut avseende förändringar i IT-miljön.

Då tjänsten istället för den klassiska timdebiteringsmodellen utgår från en strukturerad samverkansmodell, som även inkluderar vardagsdialog, finns goda förutsättningar för ett nära samarbete. Därför kan vi leva upp till rollen som IT-ledarens betrodda Co-Pilot.

Vårt åtagande

Expertrådgivning & beslutsstöd

Omvärldsbevakning

12-månaders IT-plan

Kostnadskontroll & uppföljning

Teknisk insikt

IT-styrning

Varför Co-pilot?

 • Stöd till den mest ensamma befattningen

  IT-ledaren saknar tiden i en hektisk operativ vardag att blicka framåt och har sällan någon utan säljintresse att få de mest relevanta proaktiva förslagen från och att bolla idéer & frågor med

 • Få ut affärsnytta av digitaliseringen

  För att inte hamna på efterkant i en snabbföränderlig värld med tuff konkurrens krävs en ständigt uppdaterad aktivitetsplan som säkerställer att digitaliseringen tillför affärs- och verksamhetsnytta

 • Konkurrenskraftig IT över tid

  För att upprätthålla en kostnadsoptimal IT-lösning krävs frekvent och oberoende omvärldsbevakning eftersom IT-leverantörerna sällan tillför proaktivitet som innebär att deras intäkter minskar

 • Undvik teknisk skuldsättning

  Utan löpande insikt, kontroll och modernisering byggs en teknisk skuld upp, vilket över tid blir kostsamt men även ineffektivt för IT-användarna

 • Effektiv IT-samverkan

  Kund och leverantör förstår inte varandras förutsättningar och verksamheter tillräckligt bra.

 • Säkerställ kontinuitet & minska personberoendet

  Med Co-Pilot som avtalstjänst säkerställs historik och framtidsplaner när IT-chefer och tekniska nyckelpersoner hos leverantörerna slutar och därmed viktiga kunskaper annars riskerar gå förlorad

Referenser

"Samarbetet med MissionPoint har givit mig ett naturligt bollplank kring alla utmaningar jag har i min roll som IT-chef. Det är lätt att tappa fokus på de långsiktiga aktiviteterna i en aktiv vardag och det är från MissionPoint de flesta proaktiva förslag kommer, som jag vet att jag kan lita på. Tack vare en väl genomförd outsourcing-upphandling och löpande omvärldsbevakning har vi lyckats uppnå och jobba strukturerat med att upprätthålla en kostnadseffektiv och framtidssäker IT- och system-miljö."
Jens Larsson
IT-chef, Hemsö