Evidensia Djursjukhus väljer Addpro som ny IT-leverantör

MissionPoint har under 2019 lett processen att upphandla en ny IT-leverantör åt Evidensia. Evidensia har mycket höga krav på tillgänglighet och informationssäkerhet med tanke på att man driver djursjukhus och i hög grad har digitaliserat sina processer både internt och externt. Evidensia är en ”early adopter” som ser på digitalisering av verksamhetsstöd och kundupplevelsen som viktiga konkurrensmedel – något som kräver en leverantör som är långt fram i den senaste tekniken.

Vinnande ur upphandlingen gick Addpro som bäst kunde visa hur de kan hjälpa Evidensia att nå de övergripande målen och att realisera dess hybrida molnstrategi.

Processen har övergripande innefattat;

  • Nuläges- och behovsanalys
  • Kravställning och arkitektonisk rådgivning
  • RFI-process / leverantörsurval utifrån MissionPoints leverantörsdatabas
  • Produktion av RFP och tillhörande styrdokument
  • Genomförande, projektledning och kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen
  • Förhandling av slutligt avtal
  • QA under införandeprojektet

Läs mer om upphandlingen!

MissionPoint har under 5 år lett många outsourcingprocesser. Genom att RFP-dokumentationen utgår från en genomtänkt arkitektur baserat på kundens behov och att leverantörerna tack vare ett välgenomarbetat underlag kan offerera utan ”krockkuddar” så uppnås en modern och mycket kostnadseffektiv leverans. Många outsourcingprojekt kör i diket men tack vare att MissionPoint även hänger med genom hela införandet som QA har inget av ”våra” införandeprojekt misslyckats. Läs om vår Förändringsledning!

Dela detta inlägg!