IT-upphandling hos Evidensia

I början av 2019 inledde Evidensia Djursjukhus en dialog med MissionPoint gällande stöd och rådgivning inför deras outsourcingprocess. Efter att ha fått veta mer om Evidensias sitution och behov av Evidensias CIO Gregor Ålund kunde vi konstatera att detta var ett uppdrag som passade oss som handen i handsken.

Om Evidensia

Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar med totalt 64 kliniker i Sverige. Evidensia är en del av IVC Evidensia och är Europas ledande leverantör av veterinärvård baserad i tio länder i Europa med mer än 1 200 kliniker. I Sverige erbjuder Evidensia förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering och hanterar i dagsläget omkring 500 000 patientbesök per år. Dessutom erbjuds digitala veterinärbesök över internet.

Uppdraget & målsättning

Givet den verksamhet Evidensia bedriver ställs det höga krav på både stabil, effektiv och driftsäker IT med hög grad av kontinuitet och en hög nivå av informationssäkerhet. Dessutom är Evidensia en “early adopter”som ser på digitalisering av verksamhetsstöd och kundupplevelsen som viktiga konkurrensmedel vilket kräver en leverantör som förstår den senaste tekniken.

De övergripande målen med att upphandla en ny IT-driftlösning var förutom att uppnå målen ovan att hitta en leverantör med hög kompetensnivå som kan ta ansvar högt upp i näringskedjan och hjälpa Evidensia att realisera sin hybrida molnstrategi.

MissionPoints roll innebar att med IT-ledningen hos Evidensia upprätta de eftersträvansvärda effektmålen samt att leda upphandlingsprocessen i samverkan med interna intressenter inom Evidensia och externt gentemot leverantörer. Processen har bl.a. inkluderat;

  • RFI-process / leverantörsurval
  • Nuläges- och behovsanalys
  • Kravställning och arkitektonisk rådgivning
  • Produktion av RFP och tillhörande styrdokument
  • Genomförande, projektledning och kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen
  • Förhandling av slutligt avtal
  • QA under införandeprojektet

Av de åtta leverantörer som identifierades i RFI-processen valdes fyra leverantörer ut att delta i RFP-processen. Den leverantör som gick vinnande från upphandlingen var AddPro.