Förändringsledning hos Forsen Projekt

Forsen har som mål att vara Sveriges tankeledande projektledningsföretag i byggprocessernas alla led. MissionPoint har fått förtroendet att hjälpa Forsen att vidareutveckla IT-miljön i syfte att smartare producera och konsumera IT, effektivisera IT-supporten samt att anpassa IT-plattformen för att möta den nya tidens krav.

Central IT-infrastruktur och drift av denna outsourcas nu och flera parallella förändringar genomförs med målet att vara klar med huvuddelarna av Forsens IT-transformation under första halvåret 2017.

Forsens moderniseringsresa har det övergripande målet att försvara en tätposition som ett ledande projektledningsföretag och en av Sveriges bästa arbetsplatser genom att säkerställa modern och effektiv IT för Forsen och dess medarbetare.

Dela detta inlägg!