Vi är ert stöd vid förändring!

Ofta gör vi kortare inledande insatser såsom analys av IT-kostnader med snabba kostnadsbesparingar, utvärdering eller omförhandling av outsourcingleveranser, etablering av IT-strategi & IT-omorganisering, nuläges- & behovsanalys eller säkerhetsworkshop utifrån riskanalys.