Förändringsledning & Co-Pilot hos Forsen

Forsen är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framförallt hus, anläggning och bostad med ca. 300 användare. Det innebär mycket stora behov av mobila arbetssätt och säkerhet vilket förstås ställer höga krav på IT-lösningar och IT-miljön.

“Vi befann oss 2015 i en situation med alldeles för stort internt driftsansvar och för låg nivå av standardisering vilket resulterade i en hög stressnivå hos vår IT-personal. MissionPoint hjälpte oss att identifiera och prioritera förbättringsområden, såväl strategiska som operativa, gjorde en tydlig uppdelning mellan internt resp. externt ansvar och genomförde därefter en outsourcingprocess för utvalda områden.”

Från att ha stöttat Forsen med IT-strategi, IT-organisation och outsourcing valde Forsen att låta MissionPoint, genom tjänsten Co-Pilot, agera Forsens proaktiva partner. En prioriterad handlingsplan har etablerats och genom att MissionPoint under en tid även går in som interim IT-chef så ges även ett huvudansvar för att realisera denna liksom att agera kravställare gentemot Forsens olika IT-leverantörer.

”När jag gick på tjänsteledighet kändes det helt naturligt att vända sig till MissionPoint för att be dem under en period axla ansvaret som interim IT-chef. Det innebär att leda det operativa genomförandet av den etablerade förändringsresan med hela MissionPoint som stöd, men också att ta hand om de vardagliga uppgifterna som rollen innebär. Sedan vi startade vårt givande samarbete ser vi effekten i form av effektivisering och modernisering av IT-miljön och ett säkrare och mer tillgängligt IT-stöd för våra medarbetare”