God Jul & Gott Nytt år!

Vi startade MissionPoint för drygt ett år sedan och är oerhört glada och stolta över att redan ha hjälpt 30-talet kunder att med IT effektivisera och modernisera sina verksamheter.

Årets stora trendord har utan tvekan varit digitalisering och disruption. Så kallade ”buzzwords” haglar lika tätt i vår bransch som snön förhoppningsvis gör innan jullovet. Och även om de stora teknologiska förändringar som många bolag nu står inför kan upplevas skrämmande, så tycker vi att det är lika roligt som julafton självt.

Vårt budskap har varit tydligt från start – för att kunna dra nytta av moderna affärsförändrande teknologiska skiften (digitalisering) krävs att man först skaffar sig förutsättningarna att lyckas. Det innebär att driva aktiviteter som syftar till att förstå sin miljö, frigöra tid hos egen personal, öka dynamik i tekniska plattformar och att göra kompetenskliv. Man ändrar inte affären genom att bara pynta om i skyltfönstret.

För ett antal kunder har vi fått förtroendet ta helhetsansvaret från början genom vår Förändringsledningsprocess. Genom att analysera nuvarande IT-miljö, befintliga avtal, IT-organisation, framtida planer, behov och risker konstruerar vi den bäst lämpade IT-miljön (arkiktektur, leveransformer, organisation etc.). Vi skapar en tydlig handlingsplan för att ta sig dit och leder sedan resan. Läs om några exempel: Brunswick/Leimdörfer/Svea Fastigheter, Cereb och Forsen.

Vi har även hunnit med många andra roliga uppdrag under året, såsom IT-strategi för Urban Deli, lösningsarkitektur och outsourcing för Peas & Understanding & Moderna Muséet, IT-policy för SIWI, val av ITSM-system hos global industrikoncern, informationssäkerhets-workshops med ledningsgrupper hos bl.a. Attendo och Hemfrid, systemrådgivning och IT-förhandling för Uppdragshuset och flera andra kunder.

Vi har på senhösten även startat ett CSR-samarbete där vi bistår Riksförbundet HjärtLung med IT-strategisk rådgivning. Hjärtlung gör ett viktigt arbete för alla människor som drabbas av Hjärt- och Lungsjukdomar.

Inför 2017 förutspår vi att informationssäkerheten kommer ta en ännu tydligare plats i bolagens agenda, pådrivet av såväl externa hot (kryptovirus etc.) och ny datalagstiftning (GDPR).

Vi vill nu tacka alla kunder vi har fått förtroendet att arbeta med och ser fram emot 2017. Vi ses gärna för en diskussion om era IT-utmaningar, tveka inte att kontakta oss!

Med detta önskar vi God Jul och ett Gott Nytt Effektivare IT-år!

Dela inlägg!