Hemsö byter outsourcingleverantör

Hemsö har med stöd av MissionPoint genomfört en IT-upphandling. I samband med att införandet nu påbörjas så moderniseras central servermiljö i flera avseenden och hur systemen tillhandahålls medarbetarna. Samtidigt uppnås avsevärda kostnadsfördelar och en stor avtalsmässig flexibilitet.

Dela detta inlägg!