IT-chefsrådgivning hos Moderna Muséet

MissionPoint har fått uppdraget att agera rådgivare när Moderna museet nu transformerar IT till modernare IT-lösningar.

Dela detta inlägg!