Dra nytta av vår kunskap och erfarenhet

Tack vare vår breda kompetens och mångåriga erfarenhet inom operativt, taktiskt och strategiskt IT-arbete kan vi ta en stödjande eller ledande roll i de flesta typer av IT-utmaningar. Vi utför bl.a. förstudieanalyser/RFI:er, agerar kravställare, beställare, projekt-, upphandlings- och förändringsledare samt agerar beslutsstöd och som IT-ledarens bollplank. Med vår historik på leverantörssidan har vi djup förståelse för alla de utmaningar som lätt uppstår i IT-projekt och i IT-leveranser. Vi har stor vana att agera brygga mellan verksamheten, beställarna och leverantörerna på ett sätt så att effektivitet och framfart i projekt och aktiviteter säkerställs. Vi gör era svåra IT-beslut enkla!

Vi hjälper er att lyckas där er
kompetens eller tid inte räcker till

Lösningssarkitektur

Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet av lösningsarkitektur och breda områdeskompetens. Vi har tack vare vår systematiska omvärldsbevakning god insikt i både gårdagens teknologier såväl som morgondagens lösningar. Oavsett om ni har behov av bygga nya IT-lösningar från grunden, optimera befintlig lösning eller tillföra ny funktionalitet och modernisera IT-lösningen kan vi bistå och maximera nyttan av er teknik.

Publika molntjänster

Möjligheten att nyttja publika IaaS-, PaaS- och SaaS-tjänster framgångsrikt ligger i att inte försöka “göra gammalt med nya verktyg” utan att våga tänka helt nytt. Ni får genom vårt stöd tillgång till en bred kompetens och erfarenhet av design, flytt, transformation och anpassning av molnbaserade IT-lösningar som skapar konkurrenskraft på riktigt. Vi har särskilt stor kompetens inom Microsofts publika molntjänster.

IT-upphandling

Vi har lång och bred erfarenhet av att upphandla IT-outsourcing, systemstöd och IT-funktioner. Ni får hjälp med upphandlingen ur ett helhetsperspektiv, allt från kravfångst till kvalitetssäkring i införandet, eller enbart där ni själva inte mäktar med eller saknar kompetens. Vi tar alltid hänsyn till era praktiska förutsättningar och IT-mässiga “arv” för att säkerställa att IT-lösningen integreras rätt i er befintliga IT-plattform. Med MissionPoint som upphandlingsledare får ni tillgång till unik marknadskännedom, välbeprövad arbetsmetodik, gediget strukturkapital och IT-arkitektonisk spetskompetens som säkerställer önskat resultat.

Digitalt verksamhetsstöd & samverkan

Många företag köper idag kompletta SaaS-tjänster som Office 365 och Google Workspace men nyttjar endast en liten del av den kraftfulla funktionalitet som de har tillgång till. Vi kan hjälpa er att optimera ert befintliga systemstöd för att stödja verksamhetens behov av en modern, smart och digital arbetsplats. Exempel är att automatisera arbetsprocesser, öka produktivitet hos medarbetare, effektivisera kommunikation, via BI öka insikten i er affär eller bygga smarta verksamhetsapplikationer. Ofta går mycket att uppnå med relativt liten ekonomisk insats.

IT-styrning

För att upprätthålla en optimal och konkurrenskraftig IT-miljö krävs oberoende och aktiv IT-styrning med fokus på leverans- och kostnadsuppföljning, proaktiv omvärldsbevakning och leverantörsstyrning. Förutom vår breda erfarenhet som IT-ledare får ni tillgång till vårt rika strukturkapital såsom de viktiga IT-styrdokumenten men även vår välbeprövade IT-styrningsmetodik och våra uppföljningsverktyg. Ni får kort sagt kontroll på IT-läget - se även våra IT-styrningstjänster!

Kostnadsuppföljning & budgetering

Med vårt stöd kan ni både initialt och långsiktigt säkerställa att era IT-kostnader är avtalsenliga, rimliga och konkurrenskraftiga. Dra nytta av vår branschkännedom och erfarenhet av kostnadsuppföljning, kostnadsoptimering och budgetering för att få kontroll över och öka värdet av era IT-kostnader och investeringar. Se även vår tjänst Cost Control!

Informationssäkerhet

Vi kan hjälpa er få en bättre kontroll och insikt i era informationstillgångar så att ni vet om den rådande skyddsnivån svarar mot era krav eller är eftersatt. Ni får stöd hela vägen från nulägesanalys till klassificering av informationstillgångar och etablering av ett långsiktigt och metodiskt informationssäkerhetsarbete.

Audit/Due Dilligence

Står ni inför ett bolagsköp, en sammanslagning eller börsintroduktion? Kanske vill ni bara förbereda er inför en kommande revision? Vi har god erfarenhet av att stötta företag inför och under externa revisioner samt att utföra tekniska Due Dilligence-projekt. Vi anpassar oss efter era förutsättningar så att ni får stenkoll på IT-läget ur ett tekniskt och IT-ekonomiskt perspektiv.