Full insikt i er IT-miljö

MissionPoint Advisory är en tjänst som i sin grund består av den Omvärldsbevakning vi driver för samtliga våra tjänsteköpande kunder, vår avtalsbevakning samt vårt insiktsverktyg Insight. Med detta som underlag har vi en samverkan med kunden för att bistå i att kundens IT-plan drivs framåt. 

Med Insight uppnås detaljerad och övergripande insikt i er operativa IT-miljö. Genom att på ett och samma ställe visualisera grundläggande mätvärden som t.ex. outnyttjande MS-licenser, kapacitetsutnyttjande, klienthälsostatus och osäkra inloggningar blir det enkelt att identifiera nödvändiga åtgärder och att fatta sunda IT-beslut. Ni och vi får tillgång till era viktigaste mätpunkter och tekniska KPI:er i ett och samma gränssnitt vilket ger den insikt som behövs för att ha kontroll över IT-miljön. På så vis kan vi kravställa/säkerställa att IT-leverantörerna gör de nödvändiga åtgärderna för att upprätthålla hög säkerhet och optimera kostnaden för IT-miljön. 

Vårt åtagande

Proaktivitet

Kvartalsvisa möten

Omvärldsbevakning

Avtalsbevakning

Insight

Molntjänster

Identiteter

On Premise

Utöver ert kundanpassade rapportverktyg skapar vi förutsättningar för att optimera er IT-miljö, ur ett ekonomiskt, prestanda- och säkerhetsperspektiv. 

Varför Advisory?

 • Proaktivitet

  Genom vår omvärldsbevakningsprocess och avtalsbevakning ges förutsättningar att hänga med i IT-utvecklingen samt att inte fastna i oönskade avtalsinlåsningar

 • Total överblick

  En grundförutsättning för att ha koll på IT-läget är att man har en god överblick över alla IT-resurser

 • Ökad insikt & förutsägbarhet

  Med en ökad insikt i er IT-miljö skapas förutsättningar för att fatta goda beslut om hur IT-miljön kan förbättras över tid

 • Förbättra IT-säkerheten

  Genom att presentera kraftfulla insikter från de tjänster ni köper får ni en konkret bild över hur IT-säkerheten kan förbättras

 • Löpande optimering

  Med god överblick och insikt blir det enkelt att prioritera vilka åtgärder som är mest effektiva att vidta vid varje givet tillfälle

 • Spara pengar

  Genom att löpande optimera infrastruktur- och licensutnyttjande efter det faktiska behovet frigörs kostnader

Referenser

"Tack vare MissionPoint Insight har jag fått mycket bättre insikt i vår verksamhets operativa IT. Genom att samla mycket av den värdefulla information som finns att extrahera ur våra stöd-IT-system på ett och samma ställe har tröskeln för hitta och ta del av rätt information blivit avsevärt mycket mindre. Detta gör att det blir enklare att löpande fatta små men viktiga beslut som hjälper oss att ständigt förfina och optimera vårt IT-stöd. Även om jag ibland har för lite tid så ser vi till att också agera på våra analyser utifrån de båda datadrivna tjänsterna genom ett nära samarbete med MissionPoint."
Annika Froman Ekbom
Tf. Avdelningschef Digitalisering och IT, Statens Historiska Museer