Full insikt i er IT-miljö

Med MissionPoint Insight uppnås god insikt i er operativa IT-miljö. Genom att på ett och samma ställe visualisera grundläggande mätvärden som t.ex. kapacitetsutnyttjande, klienthälsostatus och osäkra inloggningar blir det enkelt att fatta sunda IT-beslut. Ni får via rapportverktyget tillgång till era viktigaste mätpunkter och tekniska KPI:er i ett och samma gränssnitt vilket ger er den insikt ni behöver för att kunna få kontroll över IT-leveransen.

Vårt åtagande

Rapportering

Molntjänster

Identiteter

On Premise

Utöver ert unika och kundanpassade rapportverktyg skapar vi förutsättningar för att optimera er IT-miljö, både ur ett ekonomiskt, prestanda- och säkerhetsperspektiv. Med Insight får ni insikter i er IT-miljö som gagnar en konkurrenskraftig och säkrare IT-miljö.

Varför Insight?

 • Total överblick

  En grundförutsättning för att ha koll på IT-läget är att man har en god överblick över alla IT-resurser

 • Ökad insikt & förutsägbarhet

  Med en ökad insikt i er IT-miljö skapas förutsättningar för att fatta goda beslut om hur IT-miljön kan förbättras över tid

 • Förbättra IT-säkerheten

  Genom att presentera kraftfulla insikter från de smarta tjänster ni redan köper får ni en konkret bild över hur IT-säkerheten kan förbättras

 • Löpande optimering

  Med god överblick och insikt blir det enkelt att prioritera vilka åtgärder som är mest effektiva att vidta vid varje givet tillfälle

 • Spara pengar

  Genom att löpande optimera infrastrukturutnyttjande efter det faktiska behovet frigörs kostnader

Referenser

"Tack vare MissionPoint Insight har jag fått mycket bättre insikt i vår verksamhets operativa IT. Genom att samla mycket av den värdefulla information som finns att extrahera ur våra stöd-IT-system på ett och samma ställe har tröskeln för hitta och ta del av rätt information blivit avsevärt mycket mindre. Detta gör att att det blir enklare att löpande fatta små men viktiga beslut som hjälper oss att ständigt förfina och optimera vårt IT-stöd. Även om jag ibland har för lite tid så ser vi till att också agera på våra analyser utifrån de båda datadrivna tjänsterna genom ett nära samarbete med MissionPoint."
Annika Froman Ekbom
Tf. Avdelningschef Digitalisering och IT, Statens Historiska Museer