Lyckad Outsourcing

Med vår långa erfarenhet från outsourcing-branschen vet vi vad som skiljer lyckade från misslyckade outsourcing-resor. Många verksamheter förlitar sig helt på en IT-leverantör som levererar majoriteten av de externt köpta IT-tjänsterna. I dag ser situationen helt annorlunda ut än för ett antal år sedan, då IT-marknaden har gått mot specialisering, s.k. “best of breed”. Det innebär att man som kund behöver förstå vem som bäst levererar respektive tjänst och att man behöver ta rodret i hur detta ska koordineras. En modern sourcingstrategi behöver därför upprättas som beskriver hur olika IT-tjänsteområden lämpligast delas upp och hur IT-kostnader för externt köpta tjänster följs upp och optimeras. Detta är grunden för en långsiktigt kostnadseffektiv IT-miljö – idag i allt större grad en multisourcing-miljö.

Systematiserad insikt i IT-leverantörsmarknaden och beprövad upphandlingsprocess

Ni får tillgång till omfattande kunskap om IT-marknaden och dess leverantörer tack vare vår unika position på marknaden. Tack vare vår online RFI och regelbundna upphandlingsaktiviteter har vi stenkoll vet vilka leverantörer som är aktuella att engagera för olika typer av verksamheter och tjänsteområden. Ni har möjlighet att spara massor av tid genom att slippa gå ut i en omfattande RFI-process.  Se hur vi hjälper er att lyckas nedan:
Nulägesanalys
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
Behovsanalys
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
Sourcingstrategi
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
Upphandling
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
Genomförande
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.

Välj ett upphandlingsstöd som stannar kvar som garant i införandet

Hur undviks dolda kostnader och att tvingas betala för saker man trodde ingick när man valde sina IT- och systemleverantörer? Anpassningar, migreringar, integrationer, uppgraderingar och support är bara några exempel på områden som ofta växer till konflikter vid outsourcing- och systemupphandlingar.

Systematiserad insikt i IT-leverantörsmarknaden och beprövad upphandlingsprocess

Ni får tillgång till omfattande kunskap om IT-marknaden och dess leverantörer tack vare vår unika position på marknaden. Tack vare vår online RFI och regelbundna upphandlingsaktiviteter har vi stenkoll vet vilka leverantörer som är aktuella att engagera för olika typer av verksamheter och tjänsteområden. Ni har möjlighet att spara massor av tid genom att slippa gå ut i en omfattande RFI-process.  Se hur vi hjälper er att lyckas nedan:
Nulägesanalys
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
Behovsanalys
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
Sourcingstrategi
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
Upphandling
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
Genomförande
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.