Tjänsteöversikt

Förändringsledning

Förändringsstöd

Co-Pilot

IT Governance

Affärsmodell

 • Löpande rådgivning
 • Löpande & fastprissatta projekt
 • Löpande rådgivning
 • Löpande & fastprissatta projekt
 • Tjänst med fast månadskostnad
 • Tjänst med fast månadskostnad

För vem?

 • För de med behov av att ta ett omtag kring IT-strukturen för att uppnå modernisering & effektivisering
 • För de med behov spetskompetens vid smalare stödinsatser
 • För IT-chef/CIO/IT-ledning på medelstora/stora verksamheter som behöver ett bollplank och expertstöd att tillsammans driva IT framåt med.
 • För den "ofrivillige IT-chefen", ofta på något mindre verksamheter, som behöver IT-experter som tar en drivande roll i att hålla IT-miljön effektiv, säker och modern

Vad?

 • Vi tar ett helhetsgrepp om IT-situationen för att etablera och nå en Målmiljö med effektivare processer, lägre kostnader och säkrare information genom modernare och smartare lösningar
 • Vi bistår med IT-expertis inom olika IT-relaterade områden, vare sig IT hanteras internt eller externt. Förbättringsprojekt, förstudier, upphandlingar och frågor avs. t.ex. IT-organisation, IT-strategi, IT-avtal etc.
 • Vi är vardagligt bollplank åt IT-chefer och CIO:s och hjälper till i frågor som arkitektur, informationssäkerhet och omvärldsbevakning. Vi hjälps åt med att prioritera och säkerställa genomförandet av en kontinuerligt uppdaterad IT-plan
 • Vi frigör den "ofrivillige IT-chefen" genom att ta ett helhetsgrepp om kundens IT-styrning, axla det proaktiva ansvaret, säkerställa effektiv IT och konkurrenskraftig IT-kostnad

"Vi är inte resurskonsulter, vi levererar resultat"

För oss är det oerhört viktigt att leverera ett högt värde i alla våra uppdrag och leveranser. Det uppnår vi med ett tight teamarbete, vår stora gemensamma erfarenhet och komplementära kompetensprofiler. Våra åtaganden präglas av höga krav på kvalitet och ett stort ansvarstagande, med kvalitetssäkring genom teamet, oavsett om leveransen frontas av en eller flera medarbetare eller inkluderar duktiga resurser i vårt stora expertnätverk. Vi levererar lösningar och resultat snarare än konsultresurser, primärt genom projekt och avtalade åtaganden. Vi hjälper även våra kunder att matcha externa resurser för rena deltidsuppdrag/heltidsuppdrag när behov uppstår.